Friday, November 19, 2010

RENUNGKAN DAN CUBA AMALKAN

"Sesungguhnya ketakwaan seseorang itu dapat dilihat dari 3 hal; Pertama, dalam kegembiraannya menerima pemberian. Kedua, keikhlasannya dalam beribadah dan berbuat baik. Ketiga, Pembicaraannya yg mengandung nasihat" (Syaqiq al-Balkhi)

No comments:

Post a Comment